Лудогорие (бугарски: Лудогорие, до 1950 г. Делиорман) — историско-географска област во Североисточна Бугарија.

Зајдисонце над јужниот дел на Лудогорието

Географија

уреди

Лудогорие е пространо плато во источниот дел на ридската Дунавска Рамнина. Територијата на Лудогорие е 2637,6 квадратни километри. Ги опфаќа градовите Каолиново, Исперих, Кубрат, Завет, Трговиште, Попово, Дулово, Главиница, В’лчи Дол, а Разград се наоѓа на западната граница на областа. Се наоѓа на надморска височина помеѓу 250 и 350 m.[1].

На североисток и исток постепено преминува во Добруџа. Северната граница се протега по линијата Тутракан — северниот тек на Сува Река при преминување на романска територија, бидејќи овде се граничи Дунавскиот Брег и, областа наречена Елијата. На запад стигнува до долините на реките Бели Лом и Топчиска, а на исток до Франгенското Плато. Јужната граница започнува од Разградските и Самоиловите Ридови до долината на Бресташка Река.[1].

Низ Лудогорието минуваат реките Војна, Царатар, Сенковец, Канаѓол, Караман Дере и други.

Почви и клима

уреди

Платото е направено од варовници и лапори, на врвот од нив — лес. Почвите се црноземи, исцедени и фајоземи.[1] Климата е умереноконтинентална.

Флора и фауна

уреди

Во минатото, областа била покриена со пространи широколисни шуми од даб стежер, горун, сладун, цер.[1] Денес, тие се фрагментирани како последица на сеча. Областа е богата со крупен и мал дивеч. Богатa е и со разновидност на птици. Тука се ловечките фарми „Воден“ и „Паламара“.

Наводи

уреди
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 „Голяма енциклопедия България“, БАН, том 7 (КРУ-МОМ), ИК „Труд“, София 2012, ISBN 978-954-8104-29-6, стр. 2629.