Ликиски (Trm̃mili) е назив за јазикот зборуван на територијата на Ликија и во околината. Во старите записи на Римјаните стоиу дека областа Ликија била населена со посебен народ наречен ликици.Името доаѓа од називот Lukka и е непопуларен назив за население што живеело на бреговите на Ликија во бронзената доба. Денес, Ликија е дел од провинциите Антaлија и Фетије во турција особено во планинските предели на заливите. Населението Лука можеби било населенпо веднаш до оваа област во Анталија и Мерсин.

Ликиски јазик
Trm̃mili
Изговортрмили
Застапен воАнадолија, Турција
ПодрачјеМала Азија
Јазично семејство
Писмоликиска азбука
Јазични кодови
ISO 639-3

Ликискиот бил индоевропски јазик од лувинската подгрупа на анадолски јазици. Сите јазици од оваа подгрупа освен лувинскиот биле зборувани во железната доба после 1000 п.н.е. Лувинскиот јазик се зборувал и во бронзената доба со падот на Хитската империја. Наскоро потоа исчезнал.

Ликискиот јазик денес ни е познат благодарејќи на неколку натписи. Од нив научниците издвоиле два дијалекта, од кои еден се смета за стандарден ликиски јазик а додека другиот наречен милиски и се разликуваат според граматичките црти. Ликискиот имал своја азбука, ликиска азбука, што била слична со грчката азбука.