Ликија е геополитички регион во Анадолија, на јужното крајбрежје на Турција.

Историски региони на Анадолија

Античките извори споменуваат околу 70 населби во Ликија. Најголеми градови биле: Ксантос, Патара, Мир и др.

Историја уреди

Ликија била освоена од страна на Александар III Македонски во 334-333 година п.н.е.