Лезбејка е женски хомосексуалец; жена која чувствува романтична љубов или сексуална привлечност кон други жени. Концептот на "лезбејка", е изградба на 20 век. Низ историјата, жените не ја имале истата слобода или независност да ги извршуваат хомосексуалните односи како и мажите, но ниту се сретнаа со истата остра казна како хомосексуалните мажи во некои општества. Наместо тоа, лезбејските односи често се сметаа како безопасни и неспоредливи со хетеросексуалните, освен ако учесниците се обидоа да добијат привилегии традиционално уживани од страна на мажите. Како резултат на тоа, малку во историјата е документирано да даде точен опис на тоа како женската хомосексуалност била изразена. Кога раните сексолози од крајот на 19-от век почнаа да го категоризираат и опишуваат хомосексуалното однесување, биле попречени од недостатокот на знаењето за женската хомосексуалност или женската сексуалност, тие ги разликуваат лезбејките како жени кои не се придржуваат до женски родови улоги и погрешно ги назначеле ментално болни - ознака која е сменета во глобалната научна заедница.

Сафо и Ерина во градина во Митилена од Симеон Соломон

Жените во хомосексуални односи поради ова назначување ги криеле своите лични животи или ја прифаќале етикетата на отфрлените и создавале субкултура и идентитет кој се разви во Европа и САД. По Втората светска војна, за време на периодот на социјалната репресија кога владите активно ги прогонувале хомосексуалците, жените развиле мрежи за дружење и образовање меѓусебе. Поголемата економска и социјална слобода им дозволи на жените постепено да бидат во можност да самите утврдат како тие би можеле да формираат односи и семејства. Со вториот бран на феминизмот и растот на стипендијата во Историјата на Жените и Сексуалноста во 20 век, дефиницијата на лезбејка се прошири, предизвикувајќи дебата околу сексуалната желба како главна компонента да се дефинира што е лезбејка.

Портретите на лезбејки во медиумите укажуваат на тоа дека општеството во целост е истовремено заинтригирано и закането од страна на жените кои ги негираат женските родови улоги, и фасцинирано и згрозено од жени кои се во романтична врска со други жени.

ПоврзаноУреди