Крапот е риба која припаѓа на фамилијата Cyprinidae, живее во бавно проточни или непроточни води, така што претежно живее во долните текови на реките и во езерата. Таквите води (топли, со помало количество на кислород и побавно течение) се нарекуваат крапски или ципринидни води.

ИсхранаУреди

Според начинот на исхрана краповите се сештојади. Храната ја собираат риејќи по дното, поради што можат да ја подадат устата, а имаат и мустаќи.

РазмножувањеУреди

Се размножуваат во пролет, кога возрасните единки патуваат до подрачја погодни за мрестење. Тоа е обично плитка вода во помирни делови на реките или во поплавени зони. Во текот на парењето женката испушта голем број лепливи јајца врз водната вегетација.

Крапот е доста честа риба, а на многу места се одгледува за исхрана. Меѓутоа, голем проблем претставува пуштање на тие одгледувани крапови во природата, бидејќи тој се пари со дивите крапови, со што влијае врз нивната генетска структура.

РаспространетостУреди

Европа и Азија

Крапот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

  • „вонземјани и крапови во охрид“ - кус расказ на македонскиот писател Хигсов Бозон од 2011 година.[1]


НаводиУреди

  1. Хигсов Бозон, Педерски Катахрезис, Темплум, Скопје, 2011.