Коста Крпач (Дебар, 1 јуни 1927) е поранешен македонски филмски работник, поет, уредник и пропагандист и одговорен за пласман на филмовите[1]. Од 1957 година работел во „Вардар филм“ како одговорен за учеството на македонските филмови на фестивалите, за нивниот маркетинг и пласман во земјата и во светот. Работниот век го посветил на промоција и презентација на македонската кинематографија. Од 1983 до 1987 година работел во „Македонија филм“ сè до пензионирањето.[2]

Наводи

уреди
  1. Ǵurčinov, Milan (1978). Ogledi i kritike Naši vidici Savremeni makedonski esej i kritika Biblioteka "Naši vidici". Narodna knjiga.
  2. „Ausgaben 7-12“. Književnost. Band 33. Prosveta. 1978.