Pioneer plaque line-drawing of a human male.svgОвој корисник е човек.
Male.svg Овој корисник е од машкиот пол.
Flag of the Republic of Macedonia.svg Овој корисник живее во Македонија.


Vista icon.svgОвој корисник употребува Windows XP.


Linux Овој корисник придонесува користејќи Линукс.
Firefox Овој корисник придонесува користејќи Mozilla Firefox.
Google Овој корисник користи Google како негов основен пребарувач.
Лого на СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје
Овој корисник е член на вики-проектот
СКЗЦ 2013, СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје

Матрикс Овој корисник знае дека не постои лажица.
25 Овој Википедијанец има 25 години, 7 месеци и 8 дена
на 27 ноември, 2021.
Википедија:Вавилон
Немате внесено јазици. Погледајте го Шаблон:Вавилон/doc за помош.
Пребарај кориснички јазици