Колено (биологија)

Колено (philum) — хиерархиско скалило во систематиката на биологијата, и тоа во ботаниката, зоологијата и бактериологијата. Понекогаш подоцна се дели на потколена (subphyla, еднина subphylum). Во некои случаи, неколку колена се опфатени во натколено (superphylum), што потоа опфаќа група колена. Коленото како таксон е помеѓу царството и класата.

Разните нивоа на системот на научна класификација.ЖивотДоменЦарствоКоленоКласаРедСемејствоРодВид
Разните нивоа на системот на научна класификација.

Зголеми
Зголеми
Хиерархијата на осумте главни таксономски рангови во биолошката класификација. Поситните меѓурангови не се прикажани.

Список на колена на живиот свет уреди

 1. Колено Acanthocephala
 2. Колено Acidobacteria
 3. Колено Acritarcha
 4. Колено Actinobacteria
 5. Колено Annelida
 6. Колено Anthocerotophyta
 7. Колено Apicomplexa
 8. Колено Aquificae
 9. Колено Arthropoda
 10. Колено Ascomycota
 11. Колено Bacillariophyta
 12. Колено Bacteroidetes
 13. Колено Basidiomycota
 14. Колено Blastocladiomycota
 15. Колено Brachiopoda
 16. Колено Bryophyta
 17. Колено Bryozoa
 18. Колено Cercozoa
 19. Колено Chaetognatha
 20. Колено Chlamydiae
 21. Колено Chlorobi
 22. Колено Chloroflexi
 23. Колено Chlorophyta
 24. Колено Choanozoa
 25. Колено Chordata
 26. Колено Chrysiogenetes
 27. Колено Chytridiomycota
 28. Колено Ciliophora
 29. Колено Cnidaria
 30. Колено Crenarchaeota
 31. Колено Cryptophyta
 32. Колено Ctenophora
 33. Колено Cyanidiophyta
 34. Колено Cyanobacteria
 35. Колено Cycadophyta
 36. Колено Cycliophora
 37. Колено Deferribacteres
 38. Колено Deinococcus-thermus
 39. Колено Dictyoglomi
 40. Колено Dinophyta
 41. Колено Echinodermata
 42. Колено Echiura
 43. Колено Equisetophyta
 44. Колено Euglenozoa
 45. Колено Euryarchaeota
 46. Колено Fibrobacteres
 47. Колено Firmicutes
 48. Колено Flagellata
 49. Колено Fusobacteria
 50. Колено Gastrotricha
 51. Колено Gemmatimonadetes
 52. Колено Ginkgophyta
 53. Колено Glaucophyta
 54. Колено Glomeromycota
 55. Колено Gnathostomulida
 56. Колено Gnetophyta
 57. Колено Haptophyta
 58. Колено Hemichordata
 59. Колено Hyphochytriomycota
 60. Колено Kamptozoa
 61. Колено Kinorhyncha
 62. Колено Labyrinthista
 63. Колено Labyrinthista
 64. Колено Lentisphaerae
 65. Колено Loricifera
 66. Колено Lycopodiophyta
 67. Колено Magnoliophyta
 68. Колено Marchantiophyta
 69. Колено Micrognathozoa
 70. Колено Microspora
 71. Колено Mollusca
 72. Колено Mycetozoa
 73. Колено Myxozoa
 74. Колено Myzozoa
 75. Колено Nematoda
 76. Колено Nematomorpha
 77. Колено Nemertea
 78. Колено Neocallimastigomycota
 79. Колено Nitrospira
 80. Колено Ochrophyta
 81. Колено Onychophora
 82. Колено Oomycota
 83. Колено Orthonectida
 84. Колено Parabasalia
 85. Колено Percolozoa
 86. Колено Phoronida
 87. Колено Pinophyta
 88. Колено Placozoa
 89. Колено Planctomycetes
 90. Колено Platyhelminthes
 91. Колено Porifera
 92. Колено Prasinophyta
 93. Колено Priapulida
 94. Колено Proteobacteria
 95. Колено Psilophyta
 96. Колено Pteridophyta
 97. Колено Rhodophyta
 98. Колено Rhombozoa
 99. Колено Rotifera
 100. Колено Sagenista
 101. Колено Sarcomastigophora
 102. Колено Sipuncula
 103. Колено Spirochaetes
 104. Колено Tardigrada
 105. Колено Thermodesulfobacteria
 106. Колено Thermomicrobia
 107. Колено Thermotogae
 108. Колено Verrucomicrobia
 109. Колено Xenophyophora
 110. Колено Xenoturbellida
 111. Колено Zygomycota