Кантри музика

Кантри (англиски: Country Music) или вестерн музика (Western Music) е музички правец кои во почеток на 20. век настанал во САД. Потеклото е од традиционални елементи на народна музика на европските доселеници.

Попознати изведувачи на кантри се: