Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Оваа статија се однесува на институтот за македонски јазик. За истоимениот деец, погл. Крсте Петков Мисирков.

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — регулативно тело на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје што се занимава со македонскиот јазик, неговата историја, граматика и развиток. Институтот е основан во март 1953 година за да се регулира стандардизирањето на македонскиот јазик и за да се организираат и контролираат студиите за македонскиот јазик. Создаден е како наследник на институтот за фолклор и литература. На почетокот на својот развој, институтот работел во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје, но набрзо се осамостоил во посебна и независна институција.

Лого на институтот за 50-годишнината

Оддели

уреди

Денес, институтот се состои од пет оддели:

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди