Иекавскиот изговор (исто така јекавски изговор) е еден од изговорите коишто ги има во неколку словенски јазици или нивните дијалекти. Јазици во коишто има иекавски изговор се: српски, хрватски, босански и црногорски.

Област каде што мнозинството жители го зборуваат српско-хрватскиот јазик (во 2005 г.)

Иекавскиот изговор на српскиот јазик е првиот кој е прифатен во книжевниот јазик и ја има најдолгата традиција во српскиот јазик. Со овој изговор е напишана голем дел од српската народна книжевност.

Карактеристично за овој изговор е тоа што старословенското "јат" (Ѣ, ѣ) преминало во ије или је.

Поврзано

уреди