Икавски изговор


Икавски изговор (исто така икавица) е еден од изговорите на босанскиот, хрватскиот и српскиот јазик и единствениот кој не е прифатен во книжевниот јазик.

ПоврзаноУреди