Процес

појаснителна страница

Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време, простор, експертиза или некој друг ресурс. Еден процес може да се идентификува по промените што ги создава во карактеристиките на еден или повеќе предмети. Спореди: проект и структура. Поврзано: управување со процеси и теорија на процесите.