Иван Мештровиќ (хрватски: Ivan Meštrovic) (Врполе, 15 август 1883 - САД, 16 јануари 1962), вајар, еден од најголемите светски уметници. Изработи голем број релјефи, фигури и портрети, како и многу други монументални споменици.

Иван Мештровиќ