Знаме на Хрватска

Знамето на Хрватска се состои од три еднакви полиња со пансловенските бои и со државниот грб во средина. Трите полиња се со црвена, сина и бела боја. Слично на ова знаме се користело и за време на кралството Југославија и слично знаме било користено во рамките на СФРЈ.


Знаме на Хрватска
}}
Употреба државно знаме национално знаме
Сразмер 1:2
Усвоено 21 декември 1990
Опис Три хоризонтални ленти во црвена, бела и сина боја со грбот во средина.
}}
Варијанта на знамето на Хрватска
Употреба пловно и управно пловно знаме граѓанско и државно поморско знаме
Сразмер 2:3
Усвоено 1992
Опис Исто како претходното.
}}
Варијанта на знамето на Хрватска
Употреба морнаричко знаме военоморнаричко знаме
Сразмер 2:3
Усвоено 1992
Опис Исто како државното, но грбот е над две вкрстени сидра.


Историски знамињаУреди

ПоврзаноУреди