Знаме на Бонер

знаме на посебна општина во Холандија

Знамето на Бонер има голем син триаголник во долниот десен агол и помал жолт триаголник во горниот лев агол. Знамето е усвоено на 11 декември 1981.

Знамето на Бонер

Шесткраката ѕвезда која што се наоѓа помеѓу триаголниците ги претставува шесте села на Бонер - Антриол. Никибоко, Северна Салиња, Плаја, Ринкон и Тера Кора.

Поврзано уреди