Западна Тракија или Беломорска Тракија е западниот дел на историско-географската област Тракија, а денес е дел на Источна Македонија и Тракија, една од тринаесетте области во Грција, составена од источниот дел на Егејска Македонија заедно со Западна Тракија. Поделена е на тракиските окрузи Скеча (Ксанти), Родопи и Марица (Еврос).

Карта на регионот Тракија. Западна Тракија е делот во рамките на Грција.