Самуилова тврдина, добар пример за тврдина

Замок е цврсто утврдена одбрамбена градба. Ваквата градба постои од антиката, па сè до денес. Во средновековна Европа, замокот бил најчест тип на крепост, како седиште на цар, крал или локален властелин.

ПоврзаноУреди


 Оваа статија поврзана со војска е никулец. Можете да помогнете со тоа што ќе ја проширите.