Жорж Дантон (6 октомври 1759 - 5 април 1794), француски револуционер, противник на монархијата во Француската буржоаска револуција. Тој беше жртва на јакубинскиот терор.