Духовна музика

музички жанр

Духовна музика се изведува и компонира за религиски цели. Ритуалната и духовна музика се изведуваат и компонираат за ритуал.

Христијанска музика

уреди

Според некои научници, најранaта христијанска музика била музиката на еврејските богослужби, со сириско влијание. Се смета дека оваа музика била помеѓу пеење и зборување, или зборување со ритам. Сепак, постои уште едно мислење според кое се смета дека христијанската црковна музика настанала од аскетските монашки редови.

Христијанската музика е музика која е пишувана за да се искаже персоналната или заедничката вера во христијанството. Некои од честите теми од христијанска музика се: пофалби, богослужби, покајување и жалење. Нејзините форми варираат во различни делови од светот.

Како и сите останати музички форми, создавањето, изведувањето, важноста, па и дефиницијата за христијанската музика варира во зависност од културата и друштвениот контекс. Христијанската музика се изведува и компонира за различни цели, од естетски задоволства до религиски или церемонијални собири.

Исламска музика

уреди

Исламските "песни" потекнуваат од молитвите. Молитвите се изведуваат со вртење кон Мека и со колената на под во поклонувањето и рецитирањето свети зборови од Куранот. Овие молитви се случуваат дневно, пет пати на ден, и ги собираат верниците низ мелодични молитви кои често го окупираат целиот град со својата јачина. Во исламот импликациите кои ја носат молитвата лежат во тоа дека таа е ритуална, и директно ги пренесува Божјите зборови кои изведуваат како колективно, тако и поединечно.

Историја на исламските молитви

уреди

"Што можам да речам за нивните молитви? Тие се молат со такво фокусирање и посветеност што додека ги гледав останав без здив.", рекол Риколд де Монте 122 година. Уметноста на исламската молитва лежи во славењето на Бог. Al Salat е најчесто користен збор кој се однесува на институционализиран молитви и една од најстарите молитви во исламскиот свет. На исламските молитви, традиции, обичии и идеи влиаеле абрахамските религии. Исламската молитва настала кога пророкот Мухамед (Божији гласник) по предавањето, во пештерата богослужбите на Алах. Се верува дека низ овај чин Мухамед комуницирал со абрахамскиот пророк Мојсијем. Денес овие молитви се изводуваат со рецитирањето на Куранот и песни напишани од пророкот.

Ширење на исламските молитви

уреди

Исламот се ширел низ Арабију со помош на пророкот, низ трговските патишка како што е Патот на свилата и низ конфликти и војни. Низ Патот на свилата трговците и членовите на раната муслиманска вера стигнале до Кина и подигнале џамија околу 627 година од новата ера. Како што од Блискиот Исток мажите доаѓале во Кина, се женеле со Азијки, што довело до ширење на верата и исламската традиције.

== Сик музика ==

Сик музика е киртанска варијанта со пеење химни од централниот текст од сикизма Гуру Грант Сахиба.

Создавањето и изводувањето започнала во доцниот 16 век низ музички изрази на мистична поезија, од музичкиот инструмент рабаб. Ваква музика издведуавле Баи Мардана,Гуруа Нанака - основач на сикизмот Пратејќи го Нана, сите сикистички групи пееле во класичен и фолклоррн стил, во пратење перкусија или жичени инструменти. Текстот бил главна фигура и тој бил најбитен, додека музиката имала споредна улога.

Еврејска музика

уреди

Најраната музика во синагогата била заснована на истиот систем како она која е изведувана во Храм во Ерусалим. Традиционално постои музика која се изведувала во синагогата и она таа се изведувала низ молитвата, а постои и посебен жанр музика - клезмер. Иако некои елементи од еврејската музика датираа од библиско време, диференцијацијата во ритмот и звукот можат да бидат предизвикани од самата локација на еврејската заедница . Во 19 век биле воведени религијска реформа црковната музика во стилот на класична музика. Во приближно исто време, академиците почнаа да се занимаваат со ова прашање во етномузикологијата. Еврејската музика се разликува од еврејските заедници, а денешните изведувачи на оваа музика се свесни за овие различни влијанија.

Шинто музика

уреди

Шинто музика е церемонијска музика шинтоизма (шинто(神道)). Шинтоизам е нативна религија од Јапонија.

Кагура или "забава за богови" вклучува музика, танз и поезија.

Формите варираат за различите фестивали и празници, а потекнуваат дури од осмиот век од нашата ера.

Будистичка музика

уреди

Будистичката музика е музика создадена или инспирисана од Будизам и дел од будистичката уметност.

Зороастриска музика

уреди

Музика била создадена уште кога се појавил Зороастризам. Пред да се појави исламот во Персија постојат списи кој потврдуваат дека зороастризмот е познат по различни хорски и соло настапи. Поголемот дел од овие песни не се изведуваат, но остануваат забележени и познате и денен. Текстот од овие песни се наоѓаат во Авеста или Гатасу.