Договор од Карловци

Договорот од Карловци бил склучен по крајот на Големата турска војна помеѓу Светата лига во чиј состав влегувале: Полско-литванската Државна Заедница, Хабсбуршката монархија, Венецијанската република и Царство Русија од една страна и Отоманското Царство од друга страна. Договорот бил потпишан на 26 јануари 1699 година.

Договор од Карловци
Negotiation of the peace of Karlowitz.jpg
КонтекстГолема турска војна (1683–1697)
Напишанод 16 ноември 1698
Потпишан26 јануари 1699 (1699-01-26)
МестоКарловци, денешна Србија
Потписници
  • Poland–Lithuania Станислав Малачовски
  • Русија Прокопиј Восницин
Странки

Според договорот, Полско-литванската Државна Заедница ги добила земјите од десната страна на Украина заедно со Подолија и Каменец. Молдавија била вратена на Османлиите, а во составот останал и Банат. Најголеми придобивки имала Хабсбуршката монархија бидејќи ги добила Централна Унгарија, Трансилванија, областа меѓу реката Тиса и Дунав и голем дел од Славонија. Венеција пак ја добила Мореја, шест тврдини во Далмација и неколку острови во Грција.