Дванаесетпалечно црево

Дванаесетпалечното црево е почетниот дел од тенкото црево во кој се излева варниот сок на панкреасот и жолчката. Кај луѓето има должина од 25-38 см и е поврзан со желудникот и празното црево.

Дванаесетпалечно црево
Шематски дијаграм на гастроинтестиналниот систем, истакнувајќи го дванаесетпалечното црево.
Податоци
ПретходникForegut (1st and 2nd parts), Midgut (3rd and 4th part)
АртеријаInferior pancreaticoduodenal artery, Superior pancreaticoduodenal artery
ВенаPancreaticoduodenal veins
живецceliac ganglia, vagus
Назнаки
ЛатинскиIntestinum duodenum
MeSHA03.556.124.684.124
TAA05.6.02.001
FMAFMA:7206