Дарданци (латински: Dardani) — исклучително моќен илирско-тракиски народ, многу близок до Трибалите. Според легендата, Дарданците биле основачите на Троја и сојузници на Тројанците во Тројанската војна.

Илирски племиња

Тие живееле во античко време во голем дел од денешна јужна Србија, Македонија и Косово.

Кралство Дарданија уреди

Дарданскиот регион се протегал приближно од Књажевац до Велес и од Шар Планина до Бугарија. Дарданците биле освоени од Римјаните веројатно на крајот на 1 век п.н.е.. [1]

Дарданија била богата со руди. Дарданците биле добро обучени борци. Соседните народи, Македонците, а подоцна и Римјаните, претрпеле многу од нивните упади со Скордисците.

200 и 197 пр.н.е., го поплавиле северниот дел од државата на македонскиот крал Филип III.

Населени места уреди

Поважни и поголеми градови на Дарданците биле Ulpiana (Приштина), Therranda (Призрен), Vicianum (Вучитрн), Skopi (Скопје), Damastioni (во близина на Охридско Езеро). Naissus (Ниш) подоцна станал најважниот град и на римската провинција Мизија.[2]

  1. J. J. Wilkes, The Illyrians, 1992
  2. САНУ Балканолошки институт