Гром, грмотевица или грмежзвук создаден од молња. Зависно од природата на молњата и растојанието на слушателот, громот може да разнообрази помеѓу остро гласно пукање до долготрајно ниско кркорење. Отскокот на притисок и температура од молњата создава брзо проширување на воздухот, што произлегува во ударен бран, кој всушност претставува гром.

Громот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Громот се јавува како честа тема во уметноста и во популарната култура, како:

Наводи

уреди
  1. T. S. Eliot, Izabrane pesme. Beograd: Rad, 1977. Beograd: Rad, 1964, стр. 51-54.
  2. T. S. Eliot, Selected Poems. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books in association with Faber and Faber, 1952, стр. 62-65.
  3. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 103.