Википедија:Уредувачки натпревари 2021

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки натпревари.svg
Кратенки:
ВП:УН

Уредувачките натпревари за 2021 година во организација на „Споделено знаење“.

Прв натпреварУреди

ДиносаурусиУреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Диносауруси“ бил одржан од 15 февруари до 14 март 2021 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар нов учесник; и
 • награда - посебно изненадување за сите учесници во натпреварот коишто ќе уредат најмалку 10 статии, доколку во натпреварот бидат вкупно уредени најмалку 300 статии.

Втор натпреварУреди

СИЕ Пролет 2021Уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „СИЕ Пролет 2021“ бил одржан од 1 до 30 април 2021 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 10.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар постоечки учесник; и
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најмногу уредени статии.

Трет натпреварУреди

Летни олимписки игриУреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Летни олимписки игри“ бил одржан од 9 јули до 8 август 2021 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар нов учесник.

Чеврти натпреварУреди

Сончев СистемУреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Сончев Систем“ бил одржан од 15 ноември до 14 декември 2021 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за производи по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар нов учесник.

ПоврзаноУреди