Вага (германски: Waage) е мерен инструмент за мерење на маса. Обично тоа се прави во врска со телесната тежина на еден од два начини.

  • објектот се мери непосредно, или
  • објектот е во споредба со тежината на позната маса.
Стара вага, 1850. година)
Вага

Секоја вага мора да биде прилагодена на своето оперативно место, поточно, вагата мора да се усогласи со локалната гравитација што претставува главно влијание врз резултатите. Во зависност од барањето и потребите, прецизноста на овие влијанија се занемарени или пак се земат предвид преку соодветни мерки.

Вагата како тема во уметностаУреди

НаводиУреди

  1. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 64.