Блаже Павловски

Блаже Павловски бил македонски поет.

БиографијаУреди

Павловски е роден на 13 август 1931 година во с. Битуше, Дебарско. Починал во 1987 година. Завршил средно образование. Подолго време работел како коректор во весникот „Нова Македонија“. Автор е на книгите: Сенки на каменот (поезија, 1960), Осамени плочи (поезија, 1974), Нишан на болот (поезија, 1979).