Дебарско

појаснителна страница

Поимот Дебарско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Дебар, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Дебар, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Дебарско, но некогаш и не.

Поврзано

уреди