Биста

скулптура на глава, врат и одреден дел од градите и рамената на едно лице

Биставајарско дело кое го претставува горниот дел на човечкото тело, ги опишува човечката глава и врат, како и дел од градите и рамената. Целата биста најчесто е поставена на мало столбче или плотна. Бистата може да биде направена од разни материјали но најчесто од мермер, глина или бронза.