Атентат ( од латински: tento - обидувам) е тајно подготвен вооружен напад над едно или повеќе лица со цел нивно убиство или заплашување. Најчесто жртви на напади се политичари, луѓе со големо општествено влијание, чии непријатели се стремат преку напад да постигнат одредени политички, економски, социјални, психолошки и други цели. Нападот може да биде насочен и кон уништување на објекти и слично.

Познати атентати уреди

Жртви на атентати уреди

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 Павел Шатев, Солунскиот атентат и заточениците во Фезан, Култура, Скопје, 1994
  2. Александаръ Кипровъ, Солунскиятъ централенъ комитетъ на Внатрешната македонска революционна организация, Ил/ Илинденъ, III/3 (23), София, 1930
  3. Спомени на Борис Сарафов
  4. К. Битоски, Солунски атентати, Скопје, 1985