Ангелус Силесиус (латински: за Шлешефер Бот / Енгел, всушност Јоханес Шефлер, роден и крстен 25 година. Декември 1624 година во Вроцлав ; 9 Јули 1677 г.) бил германски лиричар, теолог и доктор. Неговите длабоко религиозни епиграми, кои се блиски до мистицизмот, се вбројуваат меѓу најважните лирски дела на барокната литература.

Ангелус Силесиус