Епиграм е кратка лирска песна која збиено и јасно ни кажува некаква вистина што нè изненадува, но која веднаш ја чувствуваме како точна и умесна.[1] Доаѓа од грчкиот збор грчки: ἐπίγραμμα epigramma „опис“.

Quodlibets, книга од 1628 г. на поетот Роберт Хајман, во најголем дел содржи епиграми

Епиграмот треба да ги содржи овие половини: очекување и објаснување. Во објаснувањето се наоѓа т.н. осило (поентата).

Епиграмски - во форма на епиграм, зајадливо, сатирично, кратко и јасно.


Наводи уреди