Северозападни семитски јазици

Северозападните семитски јазици се дел од семејството на семитските јазици. Овие јазици во моментот ги зборуваат околу 8 000 000 луѓе. Главни три групи на овие јазици се: