Академик

член на некоја академија

Академик [1] — личност која работи како истражувач, на универзитет или слична научна институција. Академик влече корени од грчкиот збор ακαδημία (акадимиа), или во превод академија. Во различни делови од светот титулата академик има различни значења и примени. Така на пример во Обединетото Кралство оваа титула е во блиска врска со титулите: Професор, Предавач и Читач. За разлика од ова во многу Европски земји па и во Македонија, титулата Академик е врвна титула за еден научен работник, и се доделува само на заслужни професионалци со добро искуство и импресивни резултати во нивната работа. Титулата во Македонија ја доделува Македонската Академија на Науки и Уметности, и само член на МАНУ може да биде Академик (Не вбројувајќи државјани на Македонија кои го добиле овој статус на некоја од странските Академии). Македонија има вкупно 41 редовен член и 33 со статус на членови надвор од работниот состав, додека писателот и дипломат Коле Чашуле важи за единствен почесен член на МАНУ. Најстар академик е Петар Хр. Илиевски (1920), а најмлад Катица Ќулавкова (1951).

Наводи

уреди