Административна поделба на Индонезија

Република Индонезија е поделена на покраини (provinsi). Покраините се сочинети од намесништва (kabupaten) и градови (kota). Покраините, намесништвата и градовите имаат свои локални управи и собраниски тела.

Индонезија
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Оваа статија е дел од темата:
Политика на ИндонезијаВлада


ПокраиниУреди

Покраините (provinsi или propinsi) се највисоката локална административна поделба на Индонезија. Секока покраина има своја локална управа, предводена од управник и има сопствено правно тело. Управникот и членовите на локалните управи се избираат на секои четири години.

Индонезија е составена од 33 покраини, од кои дури седум се создададени во 2000 година и 5 покраини кои добиле специјален статус.

Покраините официјално се групирани во 7 географски единици.[1]


НамесништваУреди

ГрадовиУреди

ПодреониУреди

Подреоните (kecamatan) се единици на намесништвата (kabupaten) или градовите (kota). Подреоните се поделени на административни села (kelurahan).

СелаУреди

Селото (desa) е најниското управувачко ниво на државната администрација на Индонезија. Тоа би можело да биде едно село или келурахан (kelurahan). Селото е предводено од месен челник (kepala desa), кој се избира со народно гласање. Келураханот е предводен од лурах (lurah). Селото е неадминистративно поделено во месните заедници кои управуваат со одреден број на домаќинства. Во Ачех, административниот поим село се нарекува гампонг (gampong).

ПоврзаноУреди

НаводиУреди