Село (Индонезија)


Селото (индонезиски: desa) е најситната единица на државната администрација на Индонезија. Тоа би можело да биде едно село или келурахан (kelurahan). Селото е предводено од локален шеф (kepala desa), кој се избира со народно гласање. Келураханот е предводен од лурах (lurah). Селото е неадминистративно поделено во локалните заедници кои управуваат со одреден број на домаќинства. Во Ачех, административниот поим село се нарекuва гампонг (gampong).

Индонезија
Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Оваа статија е дел од темата:
Политика на ИндонезијаВлада