Село (Индонезија)


Селото (индонезиски: desa) е најситната единица на државната администрација на Индонезија. Тоа би можело да биде едно село или келурахан (kelurahan). Селото е предводено од локален шеф (kepala desa), кој се избира со народно гласање. Келураханот е предводен од лурах (lurah). Селото е неадминистративно поделено во локалните заедници кои управуваат со одреден број на домаќинства. Во Ачех, административниот поим село се нарекuва гампонг (gampong).

Индонезија
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Оваа статија е дел од темата:
Политика на ИндонезијаВлада