Јилмаз Гинеј ( 1937 - Париз, 9 септември 1984), турски синеаст и писател, еден од најталентираните светски филмски творци.