Јадивник е планина во западна Босна помеѓу Босанско Грахово и Дрвар. Планината се пружа во динарска насока, а е изградена од а грађена је од јурски варовници.

Најголеми врвови се Лисина (1656 м), Јадовник (1650 м) и Црн Врв (1579 м). На старите географски и топографски карти погрешно е именувана како Вијенац.

Литература

уреди
  • д-р Бајо Кривокапич, професор на Педагошка академија, Бања Лука у Енциклопедији Југославије ЈЛЗ Загреб 1988. том V. (ХРВ—ЈАЊ) стр. 698