Штипско

појаснителна страница

Поимот Штипско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Штип, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Штип, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Штипско, но некогаш и не.

Поврзано

уреди