Чолтиски јазик — исчезнат мајански јазик кој се зборувал во регионот Манче во источна Гватемала. Јазикот е познат по еден натпис кој е напишан во период од 1685 до 1695 година. Јазикот е сличен со чонталски мајански јазик и со чортиски јазик.

Дел од натпис, Паленке