Хоризонтот е линија која го дели небото од земјата. Во астрономијата разликуваме математички и вистински хоризонт. Математичкиот претставува рамнина која го тангира местото на Земјината топка. Вистинскиот хоризонт ретко се поклопува со математичкиот, пред сѐ, бидејќи Земјата нема прав облик, туку е во форма на геоид.

Хоризонт