Хидрографија е дисциплина на физичката географија, која се занимава со евиденција и опишување на хидрографските објекти, како што се: океани, мориња, езера, реки, канали, мочуришта, извори, бунари и сл.

Поврзано уреди