Бунар, кладенец или студенец — ископана дупка во земјата која служи за собирање на подземна или површинска вода.

Бунар

Бунарот како тема во уметноста Уреди

Наводи Уреди

  1. Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 88-90.
  2. Џани Родари, Приказни по телефон. Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга и Детска радост, Скопје, 1993.
  3. „Димитар Башевски - Библиографија“. Посетено на 10 април 2022.
  4. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 98.