Фригиски јазик — дел од индоевропските јазици и бил зборуван на територијата на Мала Азија од населението наречено Фриги. Фригискиот јазик е оставен од два дела и тоа едниот наречен Палео-фригиски и датира од 800 п.н.е. па се после неколку години кога се појавува т.н. Нео-фригиски јазик. Понатака, Палео-фригискиот јазик е поделен географски на говори од Мидас, Гордион, централен, Птерија, Витинија, Тианам Даскилеион, Бајиндир. Фригискиот јазик опстоил до 6 век н.е.

Фригиски јазик
Застапен воМала Азија
НародФриги
Говорницинепознато  
Јазично семејство
Индоевропско
 • фригиски јазик
Јазични кодови
ISO 639-2ine
ISO 639-3xpg

Класификација уреди

Фригискиот јазик бил најмногу сличен со тракиски јазик, ерменски јазик и донекаде со грчки јазик[1]. Во најголем број случаи, фригискиот јаизк користел азбука слична со феникиската азбука. Поголем број на достапни документи и извори на фригиски јазик сѐ уште не се преведени, додека пак извори и документи напишани на азбука слична на грчката денес се преведени и идентификувани фригиски зборови.

Примери од јазикот уреди

 • anar, 'сопруг'
 • attagos, 'коза';
 • Bagaios, "Зевс"
 • balaios, 'голем, брз'
 • bedu 'вода'
 • bekos 'леб'
 • belte, 'мочуриште'
 • brater, 'брат',
 • daket, 'предизвикува'
 • germe, 'топло'
 • kakon, 'нарушен, болен'
 • knoumane, 'гроб'
 • mater, 'мајка'
 • meka, 'голем'
 • zamelon, 'роб'

Наводи уреди