Палеобалкански јазици

група индоевропски јазици

Палеобалканските јазици се подгрупа на индоевропските јазици. Во оваа група спаѓаат:

Дрво на индоевропски јазици.

† - мртви јазици, вештачки зачувани во црквата или познати на науката по текстови.

Поврзано

уреди