Франц Миклошич

Франц Миклошич

Франц Миклошич (18131891) е словенечки славист, еден од најистакнатите во 19 век, автор на „Споредбена граматика на словенските јазици”, „Речник старословенско-грчко-латински” и „Етимолошки речник на словенските јазици”.