Трофазна струја е систем од три назименични струи меѓу кои има фазно поместување. Фазното поместување помеѓу напоните на одделните фази во симетричен трофазен систем изнесува 120° (2π/3 радијани).

Бранови функции на фазните напони
Вектроски приказ на фазните и меѓуфазните напони

Системот шематски се прикажува со помош на три вектори кои ротираат. Векторскиот збир на напоните на сите три фази е еднаков на нула. Од векторскиот приказ може да се пресмета дека напонската разлика помеѓу било кои две фази е пати поголема од напонот на секоја поединечна фаза.

Производство и пренос Уреди

 
Систем за пренос на трофазна струја.

Трофазниот систем е најчесто користен повеќефазен систем и на него се заснива денешниот глобален електроенергетски систем.

Означување на проводниците со помош на бои Уреди

Проводниците во трофазниот систем вообичаено се идентификуваат според бојата на нивните изолатори. Боите би требало да соодветствуваат на меѓународниот стандард IEC 60446, но во пракса се среќаваат и имплементации на постари стандард или не се практикуваат никакви стандарди и можно е да има различни имплементации и во една иста инсталација. Пример во Канада и САД различни бои се користат за заземјени и незаземјени системи.

L1 L2 L3 Нула
N
Заземјување/
Z
ЕУ, Хонгконг, стандард IEC 60446
 •  кафена
 •  црна
 •  сива
 •  сина
 •  
 •  зелено-жолта
 • САД, NEC
 •  црна
 • или
 •  кафена
 •  црвена
 • или
 •  портокалова
 • или
 •  виолетова
 •  сина
 • или
 •  жолта
 •  бела
 • или
 •  сива
 •  
 •  зелено-жолта
 • Канада (според канадското биро за стадарди)
 •  црвена
 •  црна
 •  сина
 •  бела
 •  жолта
 • Австралија и Нов Зеланд (Стандард AS/NZS 3000:2007)
 •  црвена
 •  бела
 •  темносина
 •  црна
 •  
 •  зелено-жолта
 • Кина (Стандард GB 50303-2002 секција 15.2.2)
 •  жолта
 •  зелена
 •  црвена
 •  светлосина
 •  
 •  зелено-жолта
 • Поврзано Уреди