Тризла е една од најстарите градски населби во Прилеп која се протега долж по улицата Тризла од каде што и потекнува нејзиното име.Во неа живеат повеќе националности, но најголем број се Македонци, Роми и Турци. Населбата Тризла има голем број улици некои од нив се:

На горниот дел Тризла излегува на дел од Марковите Кули.Во оваа населба се наоѓа Основното Училиште "Добре Јованоски" исто така и градинката.