Траект

вид пловило

Траект или ферибот e специјален брод за превоз на возила, патници и стока преку река, море или езеро. Постојат специјални траектни за превоз на вагони и на цели железнички композиции. Зборот потекнува од анг. ferryboat. Во крајбрежни градови, како на пример Сиднеј, траектите се користат како секојдневен јавен превоз за голем број од населението.

Бродот „Македонија“ во Охридското Езеро