Теба

појаснителна страница

Две важни места во антиката биле наречени Теба:

  • Теба, Грција - Теба на седумте порти; некогашен главен град на Беотија.
  • Теба, Египет - Теба на стоте порти; некогашен главен град на Новото Кралство на Египет.

Придавката поврзана со двете места е Тебанско.

Неколку други луѓе, нешта и места го делат името Теба, вклучувајќи ги и:

  1. Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit, Beograd, 1992, str. 327 - 329.